Jak wejść na rynek UE i uzyskać dotację na rejestrację znaku towarowego?

Rynek europejski jest atrakcyjny dla biznesu ze względu na stabilność i liczbę konsumentów, każdy przedsiębiorca chce zająć na nim swoje miejsce. Jednak wejście na nowy rynek zawsze wiąże się z dużymi kosztami. To właśnie powstrzymuje wielu biznesmenów.

Warto zaznaczyć, że w UE istnieje wiele programów dotacyjnych ułatwiających życie przedsiębiorcom. Takie programy dotacyjne stają się dostępne dla ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z takich programów jest fundusz MŚP 2024. Program ten rekompensuje do 75% kosztów związanych z rejestracją obiektów własności intelektualnej. Sugerujemy bardziej szczegółowe rozważenie tego programu.

Program grantowy Fundusz MŚP 2024 został zainicjowany przez Komisję Europejską, a realizowany jest przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Pracę rozpoczęła 22 stycznia 2024 roku.

Celem programu jest zwiększenie zrozumienia własności intelektualnej jako cennego dobra niematerialnego, uświadomienie potrzeby jakościowo nowego podejścia do rozwoju kultury własności intelektualnej oraz promowanie zaangażowania europejskich i ukraińskich MŚP nie tylko w Europie, ale także na światowym rynku gospodarczym.

Jaka jest wysokość odszkodowania i jakie przedmioty własności intelektualnej podlegają warunkom programu?

 1. 75% opłat pobieranych przez kraje UE z tytułu rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych (ale nie więcej niż 1000 EUR).
 2. 50% opłat za międzynarodową rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych za pośrednictwem WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej);
 3. 75% opłat pobieranych przez krajowe urzędy patentowe i EPO za rejestrację patentu (ale nie więcej niż 3500 euro).

Aby zrozumieć, jak w praktyce działa program grantowy, zwróciliśmy się do Agencji Patentowej „Profitmark”. Usługa pomaga zarejestrować unijny znak towarowy i udzielić dotacji na otrzymanie odszkodowania w ramach tego programu.

Według specjalistów „Profitmark” najpopularniejszym przedmiotem pozyskiwania dotacji jest unijny znak towarowy.

Zebraliśmy najważniejsze szczegóły dotyczące otrzymania dotacji:

 • obowiązuje we wszystkich krajach UE;
 • optymalny koszt;
 • prosta procedura;
 • szybka rejestracja: 4-5 miesięcy.

Koszt odszkodowania zależy od liczby towarów i usług. Ile to kosztuje?

Wynagrodzenie w ramach programu dotacyjnego wynosi 75% opłaty za złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego UE. W związku z tym zwrot wynosi:

 • za jedne zajęcia (rodzaj zajęć) 637 €;
 • za dwie klasy (rodzaje zajęć) 675 €;
 • za trzy zajęcia (rodzaje zajęć) 787 €.

Formalności związane z uzyskaniem dotacji

Aby wziąć udział w programie dotacyjnym funduszu MŚP 24 należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypis z rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub osoby prawnej;
 • zaświadczenie o otwarciu rachunku bankowego w euro.

Procedura uzyskania dotacji

 • złożenie dokumentów w celu uzyskania dotacji;
 • rozpatrzenie dokumentów przez fundusz (trwa około 15 dni roboczych);
 • potwierdzenie dotacji;
 • złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego;
 • wypłata odszkodowania przez Fundusz na konto Wnioskodawcy (około 30 dni od momentu złożenia wniosku).

Ile znaków towarowych może zarejestrować jedna osoba w ramach dotacji?

Maksymalna wysokość stypendium na osobę wynosi 1000 EUR. W związku z tym, jeśli za jeden znak towarowy otrzymano rekompensatę w wysokości 637 EUR, za drugi znak towarowy otrzymana zostanie rekompensata w wysokości 363 EUR.

Firma Profitmark stworzyła specjalną stronę internetową profitmark.pl umożliwiającą rejestrację unijnego znaku towarowego w ramach programu dotacyjnego

Krok 1. Sprawdzenie znaku towarowego. Aby sprawdzić znak towarowy, należy wpisać nazwę i wskazać rodzaj działalności (klasa towarów i usług). 

Krok 2. Ocena ryzyka. System przygotuje dla Ciebie raport i wskaże ryzyko otrzymania ewentualnego sprzeciwu.

Krok 3. Wypełnienie formularza i płatność. Niezbędne jest podanie danych przyszłego właściciela znaku towarowego oraz utworzenie konta osobistego w serwisie.

Wszelkie pytania dotyczące otrzymania dotacji i ubiegania się o rejestrację znaku towarowego UE można zadawać na czacie. Do uczestników programu grantowego można dołączyć klikając w link.