01 Sprawdź TM 
 02 Złożenie wniosku 
 03 Płatność
EU system zgłoszeń znaków towarowych
Asystent 24/7 przy rejestracji znaku towarowego EU :

Rejestracja znaku towarowego UE online

Proces rejestracji i zarządzania europejskim znakiem towarowym może być skomplikowany, dlatego zalecamy skonsultowanie się z ekspertami w dziedzinie własności intelektualnej. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi rejestracji i wszystkim towarzyszącym kwestiom.

Pojęcie i znaczenie europejskiego znaku towarowego

Przegląd europejskiego znaku towarowego

Europejski znak towarowy (EUTM) to narzędzie zapewniające prawną ochronę towarów i usług na terytorium UE.

Znaczenie rejestracji znaku towarowego UE

Znaczenie europejskiego znaku towarowego polega na:

 • Ochronie własności intelektualnej
 • Ochronie reputacji i marki
 • Prawnej ochronie
 • Łatwości zarządzania

 

Proces rejestracji europejskiego znaku towarowego dla obywateli Polski. Przygotowawcze kroki

Sprawdzenie dostępności znaku

Sprawdzenie dostępności znaku pomoże Ci określić, czy istnieją podobne lub identyczne znaki towarowe już zarejestrowane w UE. Możesz użyć oficjalnego narzędzia do wyszukiwania znaków na stronie EUIPO o nazwie "TMview" (https://www.tmdn.org/tmview/).

Wybór klas towarów i usług

W systemie EUTM istnieje lista klas towarów i usług, które obejmują różne kategorie produktów i usług. Musisz wybrać te klasy, które odpowiadają produktom lub usługom, które zamierzasz oznaczyć swoim znakiem. Jest to ważne, ponieważ rejestracja znaku chroni go przed użyciem przez konkurentów właśnie w tych klasach, które wybrałeś.

Składanie wniosku. Formularz wniosku

Składanie wniosku o rejestrację europejskiego znaku towarowego wymaga użycia odpowiedniego formularza wniosku dostarczonego przez Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Oto główne punkty dotyczące formularza wniosku:

Elektroniczne składanie: Wniosek o rejestrację EUTM można złożyć elektronicznie za pośrednictwem specjalnego portalu EUIPO dostępnego online na ich stronie internetowej (https://euipo.europa.eu/). Elektroniczne składanie jest standardowym i najbardziej wygodnym sposobem składania wniosku.

Struktura wniosku: Wniosek o EUTM powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane wnioskodawcy
 • Obraz znaku
 • Wybór klas towarów i usług, dla których składany jest wniosek.
 • Opłata rejestracyjna.

Język składania: Wniosek można składać w jednym z oficjalnych języków UE.

Składanie powiązanych dokumentów, na przykład jeśli składasz wniosek o znak koloru lub obraz 3D.

Opłata rejestracyjna.

Podpis i dodatkowe dokumenty.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację

Obraz znaku

Lista klas towarów i usług

Dokumenty płatnicze

Opłata podatków i opłat

Kilka kluczowych punktów:

 • Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od liczby klas towarów i usług, dla których składany jest wniosek, oraz formy składania (elektroniczna lub papierowa).
 • Opłata z góry. W większości przypadków opłata rejestracyjna musi być zapłacona przed złożeniem wniosku. Może to wymagać płatności online za pomocą karty kredytowej lub innego sposobu płatności.
 • Szczegóły płatności. Sprawdź, jakie metody płatności akceptuje EUIPO i jakie dane bankowe należy użyć do dokonania płatności.
 • Potwierdzenie płatności. Po zapłaceniu opłaty rejestracyjnej ważne jest zachowanie dokumentów potwierdzających płatność, takich jak paragon lub potwierdzenie płatności. Mogą być one potrzebne do dalszych dowodów.
 • Potwierdzenie wniosku. Po pomyślnej opłacie zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia wniosku o rejestrację EUTM, a proces rejestracji zostanie rozpoczęty.

Rozpatrzenie wniosku:

 • Sprawdzenie wymogów formalnych
 • Sprawdzenie wcześniejszego użytkowania
 • Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE
 • Rozpatrzenie sprzeciwów
 • Rejestracja znaku

Możliwe decyzje:

 • Pozytywna decyzja (rejestracja)
 • Decyzja o wymaganiach dotyczących usunięcia wad
 • Decyzja o odmowie
 • Decyzja o anulowaniu

Ochrona:

Ochrona europejskiego znaku towarowego jest zapewniana w granicach krajów UE i terytoriów zależnych. Główne aspekty ochrony EUTM obejmują:

Ochrona przed konkurentami. Właściciel znaku ma prawo żądać zaprzestania takiego użytkowania i odszkodowania w przypadku naruszenia jego praw.

Procedury ochrony. Właściciel znaku może używać różnych procedur prawnych do ochrony swoich praw, w tym pozwów sądowych, wniosków o wycofanie produktów z fałszywymi znakami z obrotu, domen internetowych i wielu innych.

Terytorialna ochrona, która obejmuje wszystkie kraje UE i terytoria zależne.

Użytkowanie znaku. Właściciel musi używać go w granicach UE przez pięć lat od daty rejestracji, w przeciwnym razie znak może zostać anulowany z powodu braku użytkowania.

Odnowienie rejestracji po 10 latach.

Zmiany i poprawki.

Właściciel znaku może wprowadzić zmiany do rejestracji, takie jak zmiana nazwy lub adresu, lub wprowadzić poprawki do zarejestrowanego znaku.

Licencje i przeniesienia. Właściciel może udzielać licencji na używanie swojego znaku innym osobom lub firmom oraz przenosić swoje prawa do znaku na inną jednostkę.

Koszty i terminy rejestracji znaku towarowego w UE:

Koszt rejestracji obejmuje opłatę rejestracyjną, która zależy od liczby klas towarów i usług, dla których składany jest wniosek, oraz od formy składania. Koszty można sprawdzić na stronie EUIPO.

Proces rejestracji może trwać od 4-6 miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy i obecności sprzeciwów.

Wsparcie i konsultacje:

Usługi prawników i kancelarii prawnych

Prawnicy i kancelarie prawne świadczą konsultacje i przygotowują wnioski o rejestrację znaków towarowych w UE, monitorują proces rejestracji i świadczą wsparcie prawne w sprawach sądowych.

Oficjalne źródła i kontakty:

Oficjalnym źródłem do rejestracji znaku w UE jest EUIPO, który dostarcza szczegółowych informacji na temat procedur i wymagań.

Praktyczne porady dotyczące udanej rejestracji europejskiego znaku towarowego:

 • Dokładnie zapoznaj się z wymaganiami
 • Analizuj rynek
 • Starannie wybieraj klasy towarów i usług, dla których planujesz zarejestrować znak
 • Składaj wniosek o rejestrację przez oficjalny portal EUIPO i przestrzegaj wszystkich wymagań.
 • Po złożeniu wniosku monitoruj jego status, reaguj na zapytania i sprzeciwy na czas, aby zapewnić udany proces rejestracji.